Algemene voorwaarden

Algemeen
- LM Weddings heeft te allen tijde het recht informatie betreft de tarieven te wijzigen.
- LM Weddings beschikt over de auteursrechten en de beelden mogen onder geen enkel beding worden aangepast door derden, tenzij er schriftelijk akkoord voor is gegeven vanuit de fotograaf. Dit houdt ook in geen filter, verkleuren, bijsnijden of het vervormen van de beelden.
- Het (online) publiceren van beelden van LM Fotografie wordt alleen toegestaan met naamsvermelding/verwijzing naar de fotograaf. (Linda Meijer Weddings /L.M.C. Meijer) Het taggen op Facebook of Instagram kan gedaan worden d.m.v. ‘@LMWeddings’.
- LM Weddings zal te allen tijde zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en zal deze niet vrijgeven aan derde partijen.
- LM Weddings is niet aanspreekbaar op eventuele typfouten en tekstwijzigingen.
- LM Weddings stelt het zeer op prijs wanneer de fotograaf een hapje mee kan eten, om ook weer wat energie op te bouwen om bijzondere momenten tijdens het diner te kunnen fotograferen (indien van toepassing).

Aansprakelijkheid
- LM Weddings is onder geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele materialistische dan wel lichamelijke schade tijdens de bruidsreportage, mits er sprake is van grove of opzettelijke schuld door LM Weddings.
- LM Weddings is in geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele drukfouten.

Betaling
- Bij boeking van een bruidsreportage wordt er altijd geacht een aanbetaling van €250,- te voldoen binnen 7 werkdagen na facturatiedatum. De klant ontvangt een factuur en dient deze te controleren op eventuele (on)juistheden. Wanneer een betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, volgt er kosteloos een betalingsherinnering. Wanneer de betaling nog steeds uit blijft, volgt er een aanmaning waarbij de klant 25% extra kosten is verschuldigd bovenop het huidige facturatiebedrag.
- Een bruidsreportage is officieel gereserveerd voor de klant, wanneer de aanbetaling is voldaan.
- De klant gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden bij betaling van de aanbetaling.
- Het resterende bedrag wordt geacht uiterlijk een week voor de bruiloft te voldoen.
- Indien er sprake is van extra wensen of veranderingen vanuit de klant worden hier extra kosten voor in rekening gebracht d.m.v. een nieuwe offerte. Dit wordt ter plekke besproken en doorgenomen en na goedkeuring van de klant uitgevoerd.
- Als er meer beelden worden gewenst dan in het afgenomen pakket zitten, wordt er per 10 foto’s extra € 100,00 in rekening gebracht.

Annulering/overmacht
- Een aanbetaling van een bruidsreportage wordt bij annulering niet gestorneerd.
- Mocht een bruiloft noodgedwongen verplaatst worden, verhuist LM Weddings mee naar de nieuwe trouwdatum.
- Wanneer een bruiloft koter dan 1 maand voor de bruiloft, geannuleerd wordt, wordt 50% van het factuur alsnog voldaan door het bruidspaar.
- Wanneer een bruiloft koter dan 2 weken voor de bruiloft geannuleerd wordt, wordt 75% van het factuur alsnog voldaan door het bruidspaar.
Wanneer een bruiloft koter dan 1 week voor de bruiloft geannuleerd wordt, wordt 100% van het factuur alsnog voldaan door het bruidspaar.
- Mocht de fotograaf niet kunnen meeverhuizen naar een nieuwe datum indien deze bijvoorbeeld is verplaatst, regelt de fotograaf zelf een vervanger met dezelfde kwaliteiten. De nabewerking zal wel gedaan worden door LM Weddings, om de klant alsnog te voorzien van de bekende en gewenste beeldsfeer van LM Weddings. Deze voorwaarde geldt ook voor als de fotograaf ziek is of om andere redenen niet zelf aanwezig meer kan zijn.

Beeldmateriaal
- LM Weddings heeft het recht om alles dat niet is besproken, naar eigen creatieve inzicht en verbeelding uit te voeren tijdens de bruidsreportage.
- Binnen een week na de bruiloft zet LM Weddings een persoonlijke online galerij klaar voor de klant, met een preview van de bruiloft. De klant krijgt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om de galerij te kunnen bewonderen.
- De resterende beelden worden binnen 2 maanden geleverd aan de klant, in hoge resolutie en afwisselend in kleur en zwart-wit beelden.
- De selectie van de foto’s van de bruiloft, ligt volledig in de handen van LM Weddings. Er wordt zorgvuldig een memorabele selectie uit alle beelden gemaakt welke de grote dag liefdevol vertalen in beeld. Alleen de beste beelden zullen geleverd worden, om zo een perfecte herinnering over te houden aan de bruiloft. Deze beelden ontvangt de klant op zowel USB als in een persoonlijke online galerij (welke 12 maanden online blijft staan).
- LM Weddings behoudt zich het recht voor dat zij alle gemaakte beelden voor zakelijke doeleinden, reclame en promoties mag gebruiken. Tevens mag LM Weddings alle beelden op (online) social media en dergelijke kanalen publiceren, mits de klant, aangegeven te hebben dit niet wenselijk te vinden. Dan zal LM Weddings de beelden enkel opslaan in het archief.
- Wanneer er beeldmateriaal commercieel gebruikt zal gaan worden, zal LM Weddings dit in overleg doen met de klant. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een publicatie in een magazine en dergelijke.
- LM Weddings levert geen onbewerkte beelden of beelden in een andere (kleuren)stijl dan er reeds te zien is in het portfolio van LM Weddings (Instagram/Facebook/website).

Klachten
- Bij klachten kan de klant een e-mail sturen naar info@lmweddings.nl.
- Na ontevredenheid van de geleverde beelden kan de klant eveneens contact opnemen binnen 7 werkdagen. Vervolgens kan LM Weddings kijken naar een bijpassende oplossing.


Klachten
- Bij klachten kan de klant een e-mail sturen naar info@lindameijerfotografie.nl.
- Na ontevredenheid van de geleverde beelden kan de klant eveneens contact opnemen binnen 7 werkdagen. Vervolgens kan LM Fotografie kijken naar een bijpassende oplossing.