Algemene voorwaarden trouwalbum en/of producten

Algemeen
- LM Weddings heeft te allen tijde het recht informatie betreft de tarieven te wijzigen.
- LM Weddings is niet aanspreekbaar op eventuele typfouten en tekst- en prijswijzigingen.

Aansprakelijkheid
- LM Weddings is in geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele drukfouten en/of kleurverschillen vanuit de drukkerij.
- LM Weddings is onder geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele materialistische schade tijdens het transport van het eindproduct van de drukkerij naar bedrijfslocatie LM Weddings en/of het transport van bedrijfslocatie LM Weddings naar de klant. 

Personalisatie trouwalbum/producten
- Samen met de klant neemt LM Weddings de wensen van de klant door. LM Weddings laat de mogelijkheden van materialen en kleuren voor de cover van het trouwalbum, de soorten fotopapier (silk/mohawk eggshell/deep matte/pearl) en eventuele producten zien, waar de klant een gewenst ontwerp van kan samenstellen.
- Wanneer de klant en LM Weddings er uit zijn hoe het trouwalbum (en/of eventuele producten) eruit moet komen te zien, ontvangt de klant binnen 2 dagen een offerte. Hierbij kan de klant diverse punten aan-/uitvinken of last-minute aanpassingen in opmerkingen of per mail doorgeven. Hier dient de klant een akkoord op te geven d.m.v. een handtekening.

Betaling
- Na akkoord op de offerte, ontvangt de klant de definitieve factuur. Hierbij wordt verwacht dat de klant binnen 3 dagen €100,- aanbetaling van de volledige factuur doet, waarna LM Weddings de preview van het trouwalbum zal ontwerpen.
- De restant van de factuur dient voldaan te worden, wanneer de volledige opzet van het trouwalbum akkoord is voor de klant. Na betaling wordt de opdracht direct uitgezet naar de drukkerij en ligt de verdere productie in handen van de leverancier.
- Bij bestelling van alleen producten, dient de volledige factuur binnen 3 dagen betaald te worden en wordt de opdracht na betaling uitgezet naar de leverancier.
- De klant heeft 7 dagen bedenktijd, nadat er akkoord is gegeven op de getekende offerte op de gewenste trouwalbum/producten.

Eindproduct
- De klant heeft de mogelijkheid 50% van het totaal aantal foto's dat ongeveer in het trouwalbum zal komen (afhankelijk van het aantal spreads dat de klant wenst) zelf uit te kiezen, d.m.v. het doormailen van een lijst van favoriete foto's. De rest van de foto's worden door LM Weddings zorgvuldig uitgekozen en toegevoegd, om er een zo compleet en memorabel trouwalbum van te maken.
- LM Weddings zal binnen 7 dagen een preview van het trouwalbum aan de klant laten zien via een tijdelijke URL-link. 
- De klant heeft de mogelijkheid om na het inzien van een preview eventuele wensen voor wijzigingen door te geven. Dit betreft wisselen van foto's onderling van plaats in het album, een kleurenfoto met zwart-wit foto te wisselen (staat er een zwart-wit foto in de preview, maar wenst de klant deze foto liever in kleur of andersom), dan kan dit, Staat er een foto in die de klant liever niet in het album wilt, kan deze er uit (of gewisseld worden met een voorkeursfoto dat de klant er graag voor in de plaats wenst, mits deze uit dezelfde serie is (moment van klaarmaken/first look/ceremonie/taart aansnijden/diner/feest e.d.)), de lay-out spiegelen of bijvoorbeeld de volgorde van complete spreads te ruilen. De wensen worden meegenomen en verwerkt in een nieuwe preview, waarna de klant een nieuwe tijdelijke URL-link ontvangt. De klant ontvangt tot 2x kosteloos een nieuwe preview. Extra aanpassingen/previews worden tegen het reguliere halfuurtarief á €37,- uitgevoerd, nadat de extra factuur is voldaan.
- Wanneer een foto uit een spread gewenst wordt, zal de layout hierop aangepast worden. De klant heeft geen zeggenspraak op de layout van het trouwalbum. LM Weddings zorgt voor een zo mooi en rustgevende lay-out waarbij elke foto de aandacht zal krijgen die de foto verdiend.
- De door de klant bestelde producten worden direct (mee)besteld (met een eventueel trouwalbum), wanneer duidelijk is wat de klant voor product wenst. Na betaling van de factuur, wordt de opdracht uitgezet naar de leveranciers.

Annulering
- Ziet de klant af van het trouwalbum (binnen de gestelde bedenktermijn) hoeft het restant niet voldaan te worden, maar wordt de aanbetaling van €100,- niet gestorneerd vanwege de reeds gewerkte uren voor de preview en de tijd die er genomen is om de wensen te bespreken. 
- Extra gefactureerde previews, worden eveneens niet gestorneerd.
- Wanneer de klant afziet van een product (denk aan wanddecoratie, foliobox, usb-doosje, triplex lijsten o.i.d., dat niet gepersonaliseerd is d.m.v. een preview vanuit LM Weddings en dus pas bij de externe leverancier gemaakt wordt), kan dit binnen de gestelde bedenktermijn. Dan ontvangt de klant het eventuele reeds betaalde bedrag voor te geannuleerde producten binnen 14 dagen retour.
- Een betaling wordt eveneens niet gestorneerd, wanneer de opdracht voor de productie van producten al uitgezet is naar de leverancier. Dit gebeurd op de 8e dag nadat de klant akkoord heeft gegeven op de offerte, de bestelling is dan definitief in behandeling genomen.

Ontvangst
- LM Weddings laat de producten altijd eerst bezorgen op haar bedrijfslocatie (jol 19-39, te Lelystad) en controleert de producten op correctheid van de wensen van de klant, wanneer het product (of meerdere producten) juist zijn, krijgt de klant bericht dat het product ontvangen is en verstuurd zal worden naar de klant. De klant ontvangt per mail een track & trace code.
- Wanneer het product onjuist aan is gekomen (dit wil zeggen, bepaalde productiefouten of kleurverschillen), dan zal LM Weddings eerst contact opnemen met de leverancier om tot een oplossing te komen. Wanneer hier duidelijkheid over is, zal dit eventueel eerst opgelost worden, waarna LM Weddings contact opneemt met de klant dat (inmiddels het correcte) product is aangekomen. Indien een oplossing met de leverancier niet mogelijk is en hier niets aan gedaan wordt, neemt LM Weddings contact op met de klant om dit door te geven, (echter kan LM Weddings hier niet aansprakelijk voor worden gesteld, zie punt 'aansprakelijkheid',) waarna het product wordt doorgestuurd naar de klant. --> Tot op heden (jan'23) is er gelukkig nog niet zoiets voorgekomen en waren klanten altijd uiterst tevreden met hun ontvangen producten!

Klachten
- Bij klachten kan de klant een e-mail sturen naar info@lmweddings.nl.
- Na ontevredenheid van het ontvangen trouwalbum kan de klant eveneens contact opnemen binnen 7 werkdagen. Vervolgens kan er gezamenlijk gekeken worden naar een passende oplossing.


*NOTE: Een basic trouwalbum dat inbegrepen in de pakketten zit, is gratis toegevoegd als cadeau en extra service van LM Weddings. Deze kan eventueel d.m.v. bijbetaling gepersonaliseerd worden met bovengenoemde voorwaarden. Wordt dit album niet gewenst of van af gezien, wordt er geen tegemoetkoming gedaan d.m.v. een uitbetaling in welke vorm dan ook.